O KANCELARII
W dobie intensywnego rozwoju gospodarczego oraz ekonomicznego, specyfika dzisiejszego rynku wymaga od każdego, prężnie działającego przedsiębiorcy profesjonalnej, kompleksowej, a przede wszystkim rzetelnej obsługi prawnej. Doskonale wiemy, jak bezcenne w dzisiejszych czasach jest poczucie powierzenia ważkich dla Nas spraw osobom godnym zaufania, które spełnią Nasze oczekiwania.

Działamy na rynku usług prawniczych od 2004 roku, specjalizując się w różnorodnych dziedzinach prawnych. Cechujący nas entuzjazm oraz zaangażowanie sprawia, iż do każdego zagadnienia prawnego podchodzimy indywidualnie.

Do grona Naszych Klientów należą zarówno duże, jak i dysponujące mniejszym potencjałem spółki, rozwijające się mniejsze i średnie przedsiębiorstwa, a także osoby fizyczne.

Prowadzimy obsługę prawną w języku polskim, jak i angielskim.

Pragnąc zachęcić Państwa do współpracy z Naszą kancelarią wyrażamy gotowość do świadczenia usług na dogodnych dla Państwa warunkach. Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie formy realizacji obsługi prawnej.

Naszym zasadniczym celem jest ochrona i dbanie o Państwa interesy.
Zespół Kancelarii świadczy usługi prawnicze z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Nasze działania obejmują zarówno obsługę prawną podmiotów gospodarczych, jak też świadczenie pomocy prawnej osobom fizycznym, w szczególności na następujących obszarach:

przygotowywanie, opiniowanie oraz doradztwo w zakresie zawieranych umów cywilnoprawnych,

reprezentowanie Klientów zarówno na etapie prowadzonych negocjacji, jak i postępowań sądowych

prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej związanej z administrowaniem nieruchomości, w tym dotyczących najmu lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych, windykacji należności czynszowych oraz postępowań eksmisyjnych.
Kancelaria oferuje obsługę prawną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, począwszy od jej utworzenia, po jej bieżącą działalność. Świadczymy usługi w zakresie zwierania umów, negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów z kontrahentami, zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej.

W zakresie prawa spółek obszar działań skoncentrowany jest na:

rejestracji spółek prawa handlowego oraz obsłudze jej bieżących spraw korporacyjnych,

obsłudze organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników),

reprezentacji w ramach postępowań rejestrowych przed KRS,

opracowywania projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów,

transformacji, likwidacji, sprzedaży i nabywania spółek.

Zespół Kancelarii prowadzi sprawy z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmujące w szczególności sprawy:

o rozwód

o podział majątku dorobkowego byłych małżonków

o zniesienie ustawowej wspólności majątkowej (rozdzielność majątkowa);

o alimenty;

o ustalenie kontaktów z dzieckiem;

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców z zakresu prawa pracy. Zakres naszych działań obejmuje zarówno:

przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, jak i

reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy oraz,

doradztwo dotyczące zwolnień grupowych oraz indywidualnych

Obszar naszych działań obejmuje również wszelkie sprawy związane z prawem konkurencji oraz własności intelektualnej. Pomagamy w sporach pozasądowych oraz sądowych z zakresu nieuczciwej konkurencji oraz doradzamy naszym Klientom jak realizować swoje uprawnienia oraz chronić swoje interesy wynikające z posiadanych praw autorskich, w szczególności:

ochrony utworów, programów komputerowych i baz danych,

kwestii licencjonowania i przenoszenia autorskich praw majątkowych,

opiniowania umów zawierających zapisy związane z prawami autorskimi.
W zakres naszej specjalizacji wchodzi również pomoc przedsiębiorcom biorącym udział w postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego, w szczególności;

przygotowywanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

analiza treści ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz projektu umowy,

opiniowanie zasadności i przygotowywanie pytań do SIWZ,

opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych i skarg,

opracowywanie opinii prawnych w zakresie innych zagadnień prawnych zamówień publicznych.
W zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego świadczymy pomoc w szczególności w postępowaniach budowlanych (uzyskiwanie warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, realizacji inwestycji), a także w procedurach uzyskiwania zezwoleń oraz koncesji.
KONTAKT
ul. Piotrkowska 85 lok. 36
90 - 423 Łódź
Tel. (42) 209 35 41
Fax. 209 36 91
e-mail: biuro@kancelarie.eu


Radca prawny Igor Pasternak
e-mail: ipasternak@kancelarie.eu


Radca prawny Piotr Leśniewski
e-mail: plesniewski@kancelarie.eu


Aplikant radcowski Martyna Popiołek
e-mail: mpopiolek@kancelarie.eu


Aplikant radcowski Milena Kowalska
e-mail: mkowalska@kancelarie.eu


Asystentka Małgorzata Sadowska
e-mail: msadowska@kancelarie.eu